VIDEA DIACOM - TV MARKIZA

 

Diagnostika DIACOM

 

Po viac ako ročnej skúsenosti s diagnostickým prístrojom DIACOM, sme sa rozhodli tento prístroj zakúpiť a využívať ho pre našich klientov.

Na diagnostiku a terapiu sa teraz môžete objednávať priebežne podľa času kedy to vám vyhovuje.

Tešíme sa na vás.

 

Diagnostika na prístroji DIACOM

(nízkofrekvenčná diagnostická a terapeutická metóda)

 

Metoda NLS - diagnostiky umožňuje určiť stav bioenergetiky každého orgánu človeka zvlášť. Výsledky sú viditeľné vo forme vizuálnych obrázkov a vo forme grafov. Dovoľujú rozobrať tkanivové poškodenia orgánov, čo umožňuje zistiť nielen druh poruchy ale aj určiť pravdepodobnú diagnózu.

 

Nízkofrekvenčný diagnostický prístroj DIACOM umožňuje zistiť prítomnosť patogénnych mikroorganizmov (parazitov, baktérií, vírusov, plesní) a prítomnosť ich toxínov. Vo veľkej väčšine prípadov sa ukazuje, že najväčšiu záťaž v našom organizme spôsobujú vírusy, baktérie, parazity a toxíny nimi vyprodukované. Parazitom sa u nás zatiaľ venuje málo pozornosti, hoci ho má každý človek. Sú našimi nepozvanými nájomcami v našich kyslých organizmoch a ešte k tomu neplatia nájomné. Môžu sa pohybovať od maličkých amébií, ktoré je možné zistiť len mikroskopom, až po pásomnice, dlhé niekoľko desiatok centimetrov. Ak budeme vytvárať našim stravovaním a životným štýlom pre nich vhodné prostredie, začnú sa premnožovať a napádať steny ľudských buniek, aby mohli rásť a kŕmiť sa, uvoľňujú pri tom toxíny, ktoré poškodzujú tkanivá.

 

Ako funguje prístroj DIACOM

Hlavovými senzormi sa snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Signály sú potom zosilnené a prevedené do počítača na obrazovku. Prístroj v priebehu vyšetrenia nevysiela do tela žiadne žiarenie, naopak pomocou senzorov v slúchadlách sníma stav určitých magnetických polí mozgu, odrážajúcich stavy a zmeny jednotlivých orgánov. Základom testovania zaťaženia je porovnanie virtuálneho modelu rôznych nozologických foriem ochorení, ktoré sú uložené v pamäti počítača s reálnou informáciou snímanou z každého konkrétneho klienta. Program Diacom umožňuje analyzovať problém z niekoľkých hľadísk: pomocou grafov, vizuálnej diagnostiky, entropnej analýzy, nelineárnej analýzy. Analyzuje sa nielen orgán ako celok, ale aj jednotlivé ložiská v každom orgáne a typ súvislostí medzi nimi. Takto sa hodnovernosť výsledku zabezpečuje minimálne z piatich hľadísk. Celkovo sa dá povedať, že čím je bližšie informácia zosnímaná z klienta k virtuálnemu modelu ochorenia, tým je presnejšie stanovené zaťaženie jeho organizmu. Prístrojom je umožnené stanovovať počiatočné štádia vývoja patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu.

 

Výber prípravkov

Prístrojom Diacom sa dá nielen určiť príčina , ale dajú sa tiež vytestovať pre klienta tie najvhodnejšie prípravky pre zlepšenie jeho zdravotného stavu. Tento proces sa realizuje zosnímaním informácie konkrétneho orgánu pred testovaním prípravku a po priložení prípravku. Ak sa stav jeho orgánu zlepšil, znamená to vhodnosť prípravku pre daný orgán.

 

Vznik prístroja

Uvedenú teóriu rozpracovali do praktického využitia vedci z Omského technického inštitútu v Rusku. Okrem už známych objavov zapracovali do celého systému nevyužité možnosti a kapacitu nášho mozgu. Vedci tvrdia, že aj tí najschopnejší z nás dokážu využiť svoj mozog sotva na 6 – 8 %. Kolektívu lekárov, inžinierov, programátorov a technikov sa podarilo nájsť spôsob komunikácie medzi počítačom a mozgom pomocou elektromagnetických vĺn. Vygenerovaním požadovaných vĺn sa vlastne opýtame mozgu v akom stave je niektorý konkrétny orgán resp. aké sú momentálne kmity buniek tohto orgánu. Keďže mozog ako centrálna riadiaca jednotka tela vie úplne všetko o svojich bunkách vyšle odpoveď, ktorú nám počítač preloží z elektromagnetických vĺn do pre nás zrozumiteľnej reči. Na týchto základoch sa im podarilo zostrojiť prístroj DIACOM, ktorý prvotne bol vyvinutý pre potreby kozmonautov na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu pri ich dlhodobom pobyte vo vesmíre, kedy boli odkázaní iba na seba.

 

NLS metóda je jednoduchá, v porovnaní s inými veľmi rýchla a veľmi príjemná pre klientov.  

 

Vyšetrenie na prístroji DIACOM doporučujeme ako preventívnu metodu v starostlivosti o svoje zdravie.

Taktiež je možné využiť terapeutické možnosti prístroja - METATERAPIA a KVČ (mikrofrekvenčná terapia).

Vyšetrenie a terapia prístrojom DIACOM nenahrádza v plnej miere iné medicínske postupy a vyšetrenia, ale tvorí ich doplnok.

 

Kontraindikácie:

 -  pacienti s kardiostimulátorom (mikrofrekvenčná terapia)

 - ženy v tehotenstve  (mikrofrekvenčná terapia)

 - pacienti, u ktorých je riziko epileptických záchvatov (mikrofrekvenčná terapia)

  

Ako sa pripraviť na diagnostiku

- najlepšie je prísť nalačno (nejesť dve hodiny pred diagnostikou)

- nepiť kávu, alkohol, iné stimulačné nápoje

- ak je to možné v deň diagnostiky nepožívať lieky a výživové doplnky (užiť po diagnostike)