Osloboďte sa od negatívnych emócií

22.12.2009 12:47

Určite poznáte pocit kedy vaše emócie prevezmú vládu nad vašim telom. Ak tento stav pretrváva dlhodobo môže sa to negatívne prejaviť na fyzickom zdraví.

Niektorí odborníci uvádzajú, že až 85% fyzických problémov je psyhosomatickej povahy (majú svoj dôvod v psychickom prežívaní človeka).

EFT dokáže pomôcť tak s fyzickými problémami ako aj s psychickými.

Ako to prebieha?

Jednou z častí je riadený rozhovor, kedy sa terapeut dozvie od klienta rôzne aspekty nazerania na jeho problém.

Samotná terapia prebieha za pomoci poklepávania na vybrané akopunktúrne body (na hlave, hrudníku, rukách klienta).

Týmto sa harmonizuje a napráva energetický systém.

Na ktoré problémy sa dá EFT terapia použiť?

- emočné (psychické problémy) - tréma, úzkosti, strachy, závislosti atď...

- fyzické problémy - chronické choroby, alergie, rôzne bolesti...

 

viac informácií na:

www.eft.cz

www.eft-ahc.cz