Duchovné príčiny chorôb

Duchovné príčiny chorôb

Na zamyslenie vám ponúkame trošku iný pohľad na vybrené zdravotné problémy:

 

Ekzémy:

                   Vyjadrujú zápas. Ukazujú na nesúlad medzi tým, po čom túžim a čo skutočne prežívam. Mnoho detí sa narodí do manželstva, v ktorom ženino chápanie života ostro naráža na odlišné predstavy jej muža. Ženy za správnu vec chvíľu láskou bojujú, potom väčšinou zohnú hlavu a urobia to, čo chce manžel. Prepracované a nepohladené ženy trpia a vo vnútri plačú. Deti, ktoré žijú v takýchto manželstvách často postihujú ekzémy.

                  Hlavným dôvodom vzniku najmä atopického ekzému býva  teda neradostná atmosféra doma, ktorú dieťa vycíti.

                 Významnú rolu v období zhoršenia detských ekzémov hrá aj to, že sa utrápené ženy veľmi upnú na svoje deti, ktoré sú pre ne jedinou radosťou, ktorú v manželstve majú. Tým sa s nimi energeticky až nezdravo prepájajú.

                 Ekzémy ukazujú na nejaký vnútorný zápas - človeku sa nepáči, čo vidí, počuje a v čom žije.

 

Cysty v prsníkoch:

                     Choroby prsníkov vyjadrujú chyby žien, ktoré boli spojené hlavne s materstvom, výchovou detí a vzťahom k vlastnému fyzickému telu. V menšej miere zrkadlia aj nedorozumenia v partnerskom spolužití. Častejšie problémy s prsníkmi mávajú ženy, ktorým bola chirurgicky odstránená maternica.

                   K chorobám prsníkov je náchylná matka, ktorá sa až nezdravo obetuje pre svoje deti, sama na seba zabúda.

                   Ak sa zatvrdlina nachádza v ľavom prsníku, tak sa na jej vzniku podieľa nejaká citová krivda - napr. Dvadsať rokov som sa starala o dcéru vzorne a teraz ma ani nepozná., citové napätie vo vzťahoch.

                    Cysty a zatvrdliny v pravom prsníku naznačujú ,že chorá má skreslený pohľad na to ,čo sa okolo nej deje a snaží sa všetko pretvoriť na svoj obraz. Žena „amazonka“ - myslí si že všetko zvládne sama.

                     Rakovinou prsníkov neochorieš, ak budeš slúžiť druhým a v tvojej mysli nezavládne zloba a to ani keď príbuzní budú tvoju pomoc zľahčovať a vôbec si ju nevážiť. Ak v nich nebudeš vidieť príčinu svojho neúspechu a uvedomíš si, že im nevhodné chovanie k sebe vlastne umožňuješ, vážna choroba ti nehrozí. Ale ak im budeš vyčítať, akí sú a že si to, čo pre nich robíš, nevážia, budú najskôr v duchovných obaloch tvojich prsníkov vznikať uzlíky zla, ktoré časom prestúpia na energetické obaly a potom na fyzické telo.

 

Anémia - chudokrvnosť:

                         Nastáva, keď dlhšiu dobu nie ste spokojný v bežnom živote. Prichádza ,keď nevidíte drobné úspechy a radosti a nemôžete nájsť vnútorný pokoj. A ak prídu horšie chvíľky ,máte tendenciu začať sa sťažovať. Naučte sa vidieť obyčajné krásy života, napríklad v prírode. Svoj osud neporovnávajte s inými. Kto nevidí ľudskú dobrotu a nevníma príjemný slnečný svit, ten nemôže dostatok červených krviniek nikdy mať.

                         Červená zložka krvi vyjadruje vitalitu. Anémia znamená nedostatok síl, radosti a menšej dispozície úspešne zvládať nástrahy života.

 

Zápaly v tele:

                      Zápal je prvotným odrazom boja človeka so svetom. Stačí malá nespokojnosť, drobný pocit krivdy a žlčník vykazuje známky podráždenia. Stačí niekoľko nesúhlasných viet, menšia roztržka s partnerom, zbytočné nedorozumenia medzi ľuďmi a ohrozené sú ľadviny a močový mechúr. Mnohokrát chceme svojmu okoliu pekne od pľúc povedať, čo si o všetkom myslíme. Nečudujme sa potom, že telo naše ostrejšie jednanie ohodnotí zápalom horných ciest dýchacích.

                      Ak sa objaví niekde v tele zápal, nesťažujme sa: Mne sa ale fakt vôbec nič nedarí. Telo nám zápalom hovorí, že čo sme robili a ako sme uvažovali, nebolo úplne správne.

 

Vysoký krvný tlak:

                        Je dôsledkom chronicky pasívneho spôsobu života, vysokej úrovni podvedomej agresie, je to výsledok dlhého obdobia potlačovania hnevu, nespokojnosti, ukrývania svojich skutočných myšlienok a pocitov. Ide o útok pred sebou samým a pred životom, ktorý si človek sám vytvoril a úplný nedostatok duševných síl na to, aby sa pokúsil niečo zmeniť. Človek sa úplne upriamil na nepríjemnosti a veľkú časť svojho času sa zaoberá tým, že sa ľutuje a hltá tabletky, ktoré mu samozrejme nepomáhajú. Pokiaľ človek nebude prežívať pocit radosti sám od seba, potom mu žiadne tabletky nepomôžu. Hypertonia je dôsledkom krajnej formy nezodpovednosti človeka vo vzťahu k procesu vytvárania vlastného osudu.

 

Tromboza:

                         Je to dôsledok nepohyblivého spôsobu života alebo stavu, kedy dochádza k brzdeniu vývoja našej osobnosti. Táto choroba je výsledkom nepružného a nekonštruktívneho myslenia, silného želania každého vždy a všade prísne kontrolovať. Taký vzťah robí z človeka otroka tých okolností, ktoré si sám vytvára. Dovoľte žiť ostatným a učte sa žiť sami, každý deň sa aspoň trochu pokúste zmeniť na rovine rastu vlastného vnútorného potenciálu, zhoďte okovy spoločenských konvencií, naučte sa radovať zo všetkého, čo robíte.

 

Astma:

                    Je dôsledkom krajnej formy chronickej vnútornej strnulosti a potlačovania emócií. Podvedomý zvyk potlačovať v sebe emócie môže mať svoj pôvod v nešťastnej rodinnej atmosfére ešte v detstve, kedy rodičia úplne ovplyvňujú psychiku dieťaťa. Ak vás trápi starý pocit viny, zbavte sa ho. Dnes je nutné naučiť sa žiť, voľne dýchať.   

 

Zdroj:

Miroslav Hrabica - Co nám telo říká