Foltán Ľubor Mgr.

Foltán Ľubor Mgr.

ŠKOLENIA/CERTIFIKÁTY

 

1993 - 1998  štúdium Psychológie a Etiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

11/1998 - rekondičná a športová masáž  (REMAS - Piešťany)

jún - december 2009 EFT (Emotional freedom technique - technika slobodných emócií)     

Inštitút energetickej psychológie - Kolín - Zdena Katayama   www.eft.cz

1/2011 - Fonoforéza - terapia zvukom a vibračnými ladičkami (tuning forks)  (Centrum Harmonie Ostrava, Josef Buchta) 

1/2012 - Joga smiechu - tréning pre inštruktorov (Praha, Petr Fridrich)

 

www.jogasmiechu.sk/