Priamy predaj

U nás nájdete široký sortiment prírodných výživových doplnkov, čajov a tiež bio kozmetiky.

Máte možnosť vybrať si prípravky zamerané na konkrétne zdravotné problémy, či na celkové posilnenie imunity, detoxikáciu, doplnenie minerálov a vitamínov.

Preferujeme priamy predaj, spojený s poradenstvom.

V prípade záujmu vám zašleme ktorýkoľvek produkt na dobierku (kontaktujte nás prosím mailom, alebo telefonicky).

Kozultácie a poradenstvo  

Konzultácie a následné poradenstvo sú samozrejmosťou.

Odborné vysvetlenie a konzultácie k u nás zakúpeným prípravkom poskytujeme zdarma.

Ak sa budte chcieť o svojom probléme "len tak" porozprávať ste taktiež vítaný. 

Následné konzultácie sú možne aj cez telefón, alebo mail.

Diagnostika

Poskytneme Vám komplexnú diagnostiku Vášho zdravotného stavu.

Máte možnoť výberu z dvoch metód - Vollova metóda (prístroj DiaDens PK) a Biorezonančná diagnostika prístrojom DIACOM.

 

Vollova metóda

Vollová metóda meria energetický stav organizmu. Základom tejto metódy je spojenie klasických akupunkturných bodov a ďalších bodov s funkciami vnútorných orgánov. Súčasný stav jednotlivých orgánov a ich funkcií sa prejavuje na koži zmenou elektrického potenciálu podľa určitých pravidiel. Zmeraním elektrického potenciálu v aktívnych bodoch získavame informáciu o energii jednotlivých orgánov, ktorú je možné ovplyvňovať podľa potreby, zvyšovať alebo znižovať. Väčšina bodov podľa Dr. Volla sa nachádza na koncových častiach prstov rúk a nôh.

Na meranie energie v týchto bodoch sa používa prístroj DiaDENS PK.

 

   Táto metóda umožňuje:

·    včasné diagnostikovanie, často ešte pred vypuknutím choroby

·   testuje používané lieky, určí ich účinnosť

·   kontroluje účinnosť zvolenej terapie

·   prístroj je možné používať na terapiu pomocou nízkofrekvenčných elektrických impulzov.

 

Biorezonančná diagnostika

Hlavovými senzormi sa snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Signály sú potom zosilnené a prevedené do počítača na obrazovku. Prístroj v priebehu vyšetrenia nevysiela do tela žiadne žiarenie, naopak pomocou senzorov v sluchátkach sníma stav určitých magnetických polí mozgu, odrážajúcich stavy a zmeny jednotlivých orgánov. Základom testovania zaťaženia je porovnanie virtuálneho modelu rôznych nozologických foriem ochorení, ktoré sú uložené v pamäti počítača s reálnou informáciou snímanou z každého konkrétneho klienta. Program Diacom umožňuje analyzovať problém z niekoľkých hľadísk: pomocou grafov, vizuálnej diagnostiky, entropnej analýzy, nelineárnej analýzy. Analyzuje sa nielen orgán ako celok, ale aj jednotlivé ložiská v každom orgáne a typ súvislostí medzi nimi. Takto sa hodnovernosť výsledku zabezpečuje minimálne z piatich hľadísk. Celkovo sa dá povedať, že čím je bližšie informácia zosnímaná z klienta k virtuálnemu modelu ochorenia, tým je presnejšie stanovené zaťaženie jeho organizmu. Prístrojom je umožnené stanovovať počiatočné štádia vývoja patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu.